Televisió

La televisió és una de les nostres inspiracions, una forma de vida i no podem oblidar que la nostra ànima neix i batega al món televisiu. Especialistes en programes d’entreteniment, aquest és l’origen de tot i en aquest origen és on trobem el sentit de PEPITOS.